Státní hrad a zámek Český Krumlov, památka UNESCO, je významným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října a za sezonu navštíví zámecké expozice přes 340.000 návštěvníků. Exteriérová prohlídka areálu zámku seznamuje působivou architekturou významné dvorské rezidence 16. – 18. století a se vzácnými renesančními a barokními freskami na budovách kolem pěti zámeckých nádvoří. Deset hektarů barokní zahrady s francouzskou a anglickou zahradní úpravou, kaskádovou fontánou a zámeckým jezírkem je oblíbeným místem pro relaxační a meditační procházky.

9c04d17d22a9fa91d5a33a5cfd07a3c6_images+ck+1V interiérových prostorách jsou k dispozici dvě prohlídkové trasy s historickými instalacemi interiérů 16. – 19. století, zámecká věž s hladomornou a lapidárium s expozicí barokních plastik. Nejvýznamnější památku, skutečnou perlou v koruně divadelního dědictví, je světově proslulé zámecké barokní divadlo, které je jednou nejlépe dochovaných divadelních scén 18. století v Evropě s téměř kompletním vybavením dekorací, kostýmů, rekvizit a jevištní techniky.

Návštěvníkům jsou dále přístupné tři galerie se současným českým keramickým, sklářským a výtvarným uměním na I., II. a IV. zámeckém nádvoří. Nejvyšším přístupným místem je ochoz zámecké věže ve výši 35m nad úrovní II. nádvoří, nejhlubším přístupným místem jsou Václavské sklepy na IV. zámeckém nádvoří 12m pod úrovní nádvoří.

V průběhu celé sezony žije zámek bohatým kulturním, společenským a konferenčním životem.

Otáčivé hlediště Český Krumlov

Fenomén divadla má v Českém Krumlově stále domovské právo už od středověku – právě tady se zrodila mnohokrát nová divadelní reforma i tradice. Pomineme-li zde aktivity divadla jezuitského i dvorského v barokním divadle, pak mezníkem „moderního“ divadla je nesporně fenomén plenérového JIHOČESKÉHO DIVADELNÍHO FESTIVALU.U zrodu Otáčivého hlediště stojí významný divadelní architekt a scénograf Joan Brehms (1907-1995) s režisérem JD Ottou Haasem.

Jako první pokus „v malém“ se tu odehrála 9. června 1958 inscenace Weisenbornovy hry Ztracená tvář. Prvá improvizovaná točna uvezla sotva 60 diváků a byla poháněna lidskou silou. Nicméně už rok poté je zbudováno „velké“ otáčivé hlediště pro 400 lidí. Před ním pak dvojice Haas-Brehms inscenuje Jiráskovu Lucernu. Také pro další – šedesátý – rok dostává hlediště novou podobu, je rozšířeno na 550 míst, pevně zabudováno do země a poháněno elektromotorem.

„Nová“ točna, uvedená do provozu v roce 1994 byla realizována a.s. Škoda Plzeň. Má kapacitu 644 diváků, oboustranně plynulý pohyb a hmotnost 650 tun. Umožňuje realizovat původní myšlenku vynálezců tohoto divadelního principu, totiž “ jako na širokém plátně rozvíjet děj kolem hlediště postaveného před letohrádkem Bellarie na otáčející se amfiteatrální konstrukci“.

Technické údaje hlediště:

Kapacita 644 diváků, celková váha konstrukce 650 t, průměr základny 21,3 m, elevace 7,6 m, pohon 4 elektromotory o síle 15 KW (1460 ot./min), počet kol nesoucích točnu 120 ks.

Od roku 1958 shlédlo před Otáčivým hledištěm přes 1 700 000 diváků 2 810 představení.

Kontakt:

Státní hrad a zámek Český Krumlov
Zámek čp. 59
381 01 Český Krumlov
Objednávky: 380 704 721
e-mail: castle@ckrumlov.cz
fax: 380 704 710