Civilní obřady

pořádané kdekoliv na Červené Lhotě má pod správou matrika Městského úřadu v Kardašově Řečici. I přesto, že vás zajímá pouze zajištění obřadu bez dalších doplňkových služeb, hostiny, ubytování…atp., kontaktujte naši restauraci a my vám pomůžeme s rezervací termínu.

Postup při zajišťování obřadu na matrice:

1. Telefonická rezervace termínu na matrice.

2. Následně paní matrikářka zašle na vaši adresu Dotazník k uzavření manželství, Žádost povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě (z důvodu pořádání svatby na zámku Červená Lhota-jiné místo) a Tiskopis pro svědky.

3. Vyplněné dokumenty je potřeba nejpozději čtyři týdny před termínem obřadu dodat osobně na matriku v Kardašově Řečici a taktéž zaplatit poplatek za obřadSoučasně s vyplněnými dokumenty po vás bude matrikářka vyžadovat předložit platné občanské průkazy, rodné listy, úmrtní listy (ovdovělí) a rozsudek o rozvodu (rozvedení).

V případě, že jeden ze snoubenců je cizinec ze země, která není v EU, je potřeba nejpozději v den sňatku předložit doklad o oprávnění pobytu cizince na území ČR ne starší 7 pracovních dnů a dále předložit písemnou žádost se zdůvodněním (z důvodu uzavření manželství), kolek á 15 CZK a platný cestovní pas.

4. Pokyny v den sňatku:

– Těsně před zahájením svatebního obřadu musí snoubenci i svědci předložit matrikářce platné občanské průkazy.

– Každý svatební obřad má danou dobu a délku konání s návazností na další objednané obřady, z tohoto důvodu je důležité, aby se snoubenci a svatební hosté dostavili na obřad přibližně 10 až 15 minut před zahájením.

– Auta s ženichem a nevěstou mohou parkovat autem přímo před zámkem, ostatní osobní automobily mohou být zaparkovány na velkém veřejném parkovišti cca 200 m od zámku a v případě, že se jedná o svatbu smluvenou s Červená Lhota Restaurant, je možné parkování pro všechna vozidla přímo ve dvoře objektu restaurace.

Provozní doba matriky:

pondělí a středa 7.00 – 11:30 a 12:30 – 17.00 hodin.

Kontakt na matriku v Kardašově Řečici:

Městský úřad v Kardašově Řečici
matrikářka paní Zdenka Bzonková
Náměstí J.Hrubého
378 21  Kardašova Řečice
tel.: 384 382 302
zdenka.bzonkova@kardasova-recice.cz
 

Církevní obřady

Církevní obřady pořádané na Červené Lhotě spadají pod Římskokatolickou farnost v Kardašově Řečici. I přesto, že vás zajímá pouze zajištění obřadu bez dalších doplňkových služeb, hostiny, ubytování…atp., kontaktujte naši restauraci a my vám pomůžeme s rezervací termínu.

Postup při zajišťování církevního obřadu:

1. Rezervace termínu obřadu s panem farářem a volného termínu kaple, kde se církevní obřady pořádají. Rezervaci je nutno provést nejdéle dva měsíce před předpokládaným termínem svatby.

2. Snoubenci vyplní na faře Vstupní zápis, přiloží křestní listy (pokřtěný musí být alespoň jeden ze snoubenců), rodné listy, občanské průkazy a úmrtní listy (ovdovělí).

3. Poté vyplní a doloží na matrice stejné dokumenty, které jsou potřeba při civilním sňatku (viz.výše).

4. Poplatek za civilní obřad se na církevní obřad nevztahuje. Platí se pouze příspěvek farnosti a poplatek zámku Čevená Lhota za prostory kaple. To je již na konkrétní dohodě s panem farářem.

5. Přibližně měsíc před termínem svatby bude probíhat dle pokynů pana faráře potřebná příprava snoubenců pro svatební obřad vycházející z pravidel dané církve.

Kontakt na Římskokatolickou farnost Kardašova Řečice:

P. Mgr. Ing. Jan Špaček
Školní 3
378 21 KARDAŠOVA ŘEČICE
tel.: (+420) 384 382 240
mobil: (+420) 604 322 396
pater.spacek@seznam.cz
farnost.recice@seznam.cz